rotator
 

Oferta

Zakres usług:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów - ryczałt
 • rozliczanie podatku dochodowego
 • rozliczanie podatku VAT
 • rozliczenia płacowe
 • rozliczenia z ZUSem
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia i środków trwałych
 • rozliczenia z PFRONem
 • sporządzanie sprawozdań do GUSu
 • sporządzanie wniosków o zwrot VATu za materiały budowlane
 • pomoc przy zakładaniu firmy, rejestracji i wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • pomoc przy przekształcaniu, zawieszaniu działalności i likwidacji firmy

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.